In overleg met onze technisch verantwoordelijke, Sensei Paul Patrick Harmant, is besloten om onze Aikibudo stage van 23 en 24 Mei 2020 te annuleren.

En concertation avec notre responsable technique, Sensei Paul Patrick Harmant, nous avons décidé d’annuler notre stage Aikibudo de 23 et 24 mai 2020.

In consultation with our technical manager, Sensei Paul Patrick Harmant, it has been decided to cancel our Aikibudo seminar on May 23 and 24, 2020

Stages/Events

Op volgende data wordt er door sensei Rida een vrije weekend training gegeven in de sporthal van het stadspark, steenweg op Zevendonk 18, turnhout. Deze trainingen zijn voor iedereen toegankelijk en gaan steeds door van 12u30 tot 14u30. Het programma wordt ter plaatse overlegd met de aanwezigen. Er wordt een kleine bijdrage van 2€ gevraagd voor de huur van de zaal.

Data:

5/10, 20/10, 2/11, 17/11, 7/12, 15/12, 4/01, 19/01, 1/02, 16/02, 7/03, 15/03, 4/04, 19/04, 2/05, 17/05, 6/06 en 21/06